Stand A27 in Hall II
4. - 6.12.2014

Tech Industry 2014
Tech Industry 2014
Tech Industry 2014

19. - 22. Listopad
Booth No.6E21 Hall 106

Metalex 2014
Metalex 2014
Metalex 2014


ISO 9001
17.10.2014

Ve dnech 15. až 16. října 2014 proběhl v prostorách firmy TESLA Electrontubes s.r.o. úspěšně recertifikační audit systém...

São Paulo - Mecãnica 2014
São Paulo - Mecãnica 2014
São Paulo - Mecãnica 2014

Vyhledávání
Ptejte se!
Váš dotaz*:
Váš email*:
Můžete zadat Váš telefon:

HISTORIE FIRMY TESLA ELECTRONTUBES S.R.O.

TESLA ElectronTubes
TESLA ElectronTubes
TESLA ElectronTubes

Vznik společnosti, na níž navázala mnohem později TESLA Vršovice se datuje rokem 1922. Byla to tehdy Radioslavia s.r.o., která se v létě 1923 změnila na společnost akciovou s kapitálovou účastí francouzské firmy Companie General. Její činnost byla obchodní a dovážela první radiotelegrafní vysílače a přijímače, o které byl značný zájem. Silná konkurence na Československém trhu v podobě firem Philips nebo Telefunken později způsobila Radioslavii značné potíže. Roku 1932 však dochází k navázání obchodního spojení s anglickou společností Marconi Wireless Telegraph Co a tím ke zlepšení situace.
V Radioslavii se začínají montovat první radiopřijímače z dílů dovážených z Anglie. Tento start byl úspěšný, což potvrzuje i zakázka montáže několika vysílačů, dodaných do Československa z Anglie.

Tehdejší mezinárodní situace vyvolala potřebu získání dodavatele malých vysílacích elektronek po potřebu armády a velkých na údržbu vysílačů. Volba padla na Radioslavii, která již v roce 1936 byla schopna vyrábět první vysílací elektronky. Ty však nesly ještě značku Marconi. Tato první generace vysílacích elektronek měla znaky původní konstrukce Marconi. Jednalo se o výkonové triody s vnější měděnou anodou, chlazenou vodou nebo vzduchem. Isolační části vakuové obálky byly z olovnatého skla, katody byly z čistého wolframu. Typickým představitelem této generace elektronek je 150 kW trioda RD 150 YA. Během druhé světové války se její výrobní sortiment nezměnil. Část zařízení, které se podařilo zachránit, byla převezena do budovy ve Vršovicích, kde se nachází i současná TESLA Vršovice. Sem přešli i původní zaměstnanci a začali na podkladě technických instrukcí pamětníků vlastními silami znovu budovat podnik na výrobu vysílacích elektronek. Ty byly žádané pro obnovující se síť vysílačů v poválečném Československu.

Po roce 1948 se stala TESLA Vršovice nástupcem společnosti Radioslavia a na znovu vybudovaných základech se dále rozvíjela výroba a vývoj nové generace vysílacích elektronek. Patří sem nejen elektronky pro síť rozhlasových, ale i nově vznikajících televizních vysílačů v Československu i dalších státech Evropy, později i v řadě zemí Afriky, Asie a Ameriky. Byly to elektronky výkonů od hodnot stovek wattů do 150 kilowattů. Isolační díly vakuových obálek byly nejprve skleněné, v šedesátých letech přinesl vývoj použití technologie keramika - kov. Katody z čistého wolframu byly částečně nahrazeny katodami z thoriovaného wolframu. Vyvíjela se dále technologie výroby mřížek, katod, tepelného zpracování dílů a pokryvů. Některé elektronky byly ekvivalenty zahraničních výrobků, jiné vytvořily vlastní řadu pro osazování vysílačů, vyvíjených a vyráběných podnikem TESLA Hloubětín. Mezi tyto výrobky můžeme zařadit elektronky, známé pod označením RE 5 XN, RD 10 XL, RD 70 VL, ZD 70 VL aj. Anody elektronek byly chlazeny vodou, vzduchem nebo odpařováním vody. Zvyšování výroby si vyžádalo i hledání nových prostorů pro sklady, výrobu dílů a vývoj. Byly tak vytvořeny pobočky v Praze i mimo ni.
Sedmdesátá léta znamenala nástup nové generace elektronek, jejichž vakuové obálky využívaly technologii keramika - kov. Skleněné díly byly tak nahrazovány keramikou.

V souvislosti s vývojem velkých rozhlasových vysílačů bylo pro společnost TESLA Vršovice nezbytností připravit elektronku, která by tvořila srdce těchto zařízení. Úkol, který svým rozsahem neměl dosud v podniku obdoby si vyžádal nové výrobní i přístrojové vybavení a vývoj nových technologií. Výsledkem byla největší výkonová elektronka, celokeramická 250 kW trioda RD 250 VM. Pak následovala řada keramických elektronek, většinou tetrod pro televizní vysílače nebo pro FM rozhlas. Mimo elektronek se v sortimentu podniku objevily též výrobky pro lékařské a diagnostické přístroje nebo radiolokátory. Patří k nim betatrony a vodíkové thyratrony. Pro televizní vysílače IV. a V. pásma se ve spolupráci s výzkumným ústavem pro vakuovou techniku začaly vyrábět výkonové klystrony.

TESLA Vršovice v průběhu let své existence prošla řadou organizačních změn, které se týkaly začleňování do různých celků národního podniku TESLA. V sedmdesátých letech se stává opět samostatným podnikem. V roce 1980 byla spojena s výzkumným ústavem pro vakuovou techniku v důsledku trendu omezování a rušení neperspektivních a neefektivních výzkumných ústavů. Tato fúze trvala deset let. V roce 1990 se TESLA Vršovice definitivně osamostatnila a v roce 1994 se transformuje na společnost s ručením omezeným.
TESLA Vršovice s.r.o. pokračovala dál ve výrobě a vývoji vysílacích elektronek, elektronek pro využití v průmyslových generátorech, výkonových klystronů a vakuových spínačů.
Výrobky společnosti TESLA Vršovice se objevovaly nejen na trzích České republiky, ale pronikly též do některých států bývalého Svazu sovětských republik a střední Evropy.
Naše výrobky pronikly též do některých států Afriky a Ameriky. Řada starších typů elektronek byla modernizována a využívá technologie keramických isolačních dílů, byly vyvinuty nové typy, které jsou schopny nahradit některé zahraniční výrobky, jejichž výroba byla omezena nebo zastavena. Přizpůsobily jsme se trendu opětného růstu výroby akustických zesilovačů osazených elektronkami a byly proto vyráběny pro tyto přístroje elektronky, které snesou nejpřísnější hlediska. V našem výrobním sortimentu nezapomínáme však ani na elektronky po údržbu starších vysílačů nebo průmyslových zařízení, která jsou ještě v provozu.

Další kapitolou v historii firmy byla opětovná změna vlastnické struktury v roce 2006 a přejmenování na současný název, TESLA Electrontubes s.r.o. . V následujícím roce pak nastalo významné rozšíření aktivit společnosti v oblasti vysílací techniky. Na přelomu let 2007 a 2008 byla výroba i administrativa přestěhována do nových prostor v Říčanech u Prahy. V současné době zůstávají zachovány všechny původní výrobky a k nim přibyla řada výrobků a služeb na poli vysílací techniky. V poslední době je kladen značný důraz na inovaci produktového portfolia a jsou intenzivně posilovány výzkumné a vývojové kapacity a aktivity.