Stand A27 in Hall II
4. - 6.12.2014

Tech Industry 2014
Tech Industry 2014
Tech Industry 2014

19. - 22. Listopad
Booth No.6E21 Hall 106

Metalex 2014
Metalex 2014
Metalex 2014


ISO 9001
17.10.2014

Ve dnech 15. až 16. října 2014 proběhl v prostorách firmy TESLA Electrontubes s.r.o. úspěšně recertifikační audit systém...

São Paulo - Mecãnica 2014
São Paulo - Mecãnica 2014
São Paulo - Mecãnica 2014

Vyhledávání
Ptejte se!
Váš dotaz*:
Váš email*:
Můžete zadat Váš telefon:

Projekt EDUCA

TESLA Electrontubes s.r.o.

„Rozvoj specifického vzdělávání zaměstnanců TESLA Electrontubes s.r.o.“

CZ.1.04/1.1.04/B3.00257

Společnost TESLA Electrontubes s.r.o. je ryze česká společnost s dlouholetou tradicí výroby a výzkumu aktivních vakuových prvků, zejména elektronek pro použití jak v průmyslu, tak ve vysílací technice. Historie vakuové výroby sahá do roku 1922. Nabídka v současnosti obsahuje následující produktové skupiny: spínače, vysílací a průmyslové elektronky, tyratrony, klystrony, jiskřiště, kondenzátory, vakuové průchodky. Kromě udržování výroby původních, stále používaných typů, se společnost zabývá výzkumem a vývojem nových produktů. Dále společnost vyrábí a dodává vysílací zařízení pro šíření radiového signálu.

Projekt nese název „Rozvoj specifického vzdělávání zaměstnanců TESLA Electrontubes s.r.o.“ a je určen pro interní zaměstnance firmy jejichž profese má vazbu k produktové struktuře společnosti.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Číslo globálního grantu je CZ.1.04/1.1.04 a nese název „Další profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v oblasti průmyslu – EDUCA“.

Cíle projektu:

  • zajistit dostatečnou úroveň zastupitelnosti;
  • vytvořit jedinečný odborný systém vzdělávání zaměstnanců v oboru vakuové a vysílací techniky;
  • vytvořit metodiku pro vzdělávání nových zaměstnanců, urychlit jejich integraci do organizace a rozvoj;
  • odbourat bariéry bránící cílové skupině prohloubit kvalifikaci, motivovat ji ke zvyšování odbornosti, zatraktivnit obor vakuové a vysílací techniky;
  • zjistit a odstranit případné rezervy a neefektivní procesy při výzkumu a výrobě a navazujících činnostech.

Cílová skupina:

  • zaměstnanci společnosti TESLA Electrontubes s.r.o. z Říčan; jedná se o zaměstnance věnující se výrobě, kontrole, výzkumu a vývoji vakuové a vysílací techniky a technicko-hospodářskému zabezpečení chodu společnosti.

Povinná publicita
Povinná publicita

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.