Stand A27 in Hall II
4. - 6.12.2014

Tech Industry 2014
Tech Industry 2014
Tech Industry 2014

19. - 22. Listopad
Booth No.6E21 Hall 106

Metalex 2014
Metalex 2014
Metalex 2014


ISO 9001
17.10.2014

Ve dnech 15. až 16. října 2014 proběhl v prostorách firmy TESLA Electrontubes s.r.o. úspěšně recertifikační audit systém...

São Paulo - Mecãnica 2014
São Paulo - Mecãnica 2014
São Paulo - Mecãnica 2014

Vyhledávání
Ptejte se!
Váš dotaz*:
Váš email*:
Můžete zadat Váš telefon:

Projekt EDUCA

Dnem 1.1.2014 byla zahájena realizace projektu

„Rozvoj specifického vzdělávání zaměstnanců TESLA Electrontubes s.r.o.“

Projekt bude probíhat do 30.4.2015

Základním východiskem pro realizaci projektu se staly výsledky analýzy, která byla ve společnosti realizována. V rámci empirického šetření byla zjištěna skutečnost možného nedostatku odborně vzdělaných pracovníků v oboru vakuové a vysílací techniky, nemožnost zajištění adekvátního vzdělávání externí formou v ČR, neúměrnost nákladů u školení v zahraničí a zejména pak intenzivní skutečnost existence vzdělávacích potřeb zaměstnanců podniku.

Předmětem projektu je vytvoření komplexního programu vzdělávání cílové skupiny 54 zaměstnanců v oboru vakuové a vysílací techniky společnosti, který zahrne komplexní tématický rámec znalostí a dovedností v interakci na praktické zaměření.

Vzdělávání proběhne v průběhu 16 měsíců. Projekt délkou i obsahem uspokojuje identifikované zájmy a potřeby cílové skupiny - zvyšovat odbornou způsobilost profesí potřebných ve specifickém oboru vakuové techniky, zároveň má přínos pro obor jako celek tím, že posiluje lidské zdroje v této oblasti. Díky přístupu k high-tech technologiím a unikátnosti motivuje pracovníky, aby neopouštěli obor, a vytváří pro ně adekvátní podmínky.

Samostatnými aktivitami projektu je příprava vnitropodnikových lektorů v oblastech komunikačních a presentačních dovedností a v prohloubení jejich oborových teoretických znalostí. Bude zpracována metodika pro uchopení specifického vzdělávání, metodika pro nově nastoupivší zaměstnance a komplexní školící dokumentace v podobě sylabů a metodických listů pro jednotlivé předměty školení.

Výuka probíhá v 5 školících modulech a 42 submodulech:

  1. Materiály
  2. Technická příprava a měření
  3. Výrobní školení
  4. V a V školení
  5. Obecné školení ( max. 20% )

Povinná publicita
Povinná publicita

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.